REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI TOMAS ELECTRIC – CASTIGA UN SCUTER ELECTRIC CU PEDALE

 

Perioada de desfasurare proiect: 26.04.2024 ora 11.00 – 12.05.2024 ora 23.59 

 

Sectiunea I. Organizatorul Concursului 

I.1. Organizatorul Concursului Tomas Electric – Castiga Un Scuter electric cu Pedale (denumit in continuare “Concurs”) este S.C. TOMAS BICICLETE SHOP S.R.L. RO34729684 | J29/951/2015 Ploiesti, Str. Bibescu Voda Nr. 2bis, scara A, etaj 2, apt 5, judetul Prahova, reprezentata de dna. Cătălina Toma in calitate de asociat unic si administrator. 

II.1. Prezentul Concurs se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, actualizata, si are ca scop promovarea si cresterea volumului de vanzari ale serviciilor comercializate de Organizator. 

 

Sectiunea III. Aria si durata de desfasurare a Concursului 

III.1. Concursul va avea loc in perioada 26.04.2024 ora 11.00 – 12.05.2024 ora 23.59 inclusiv, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial. 

III.2. Concursul este organizat si desfasurat pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul paginilor de Facebook și Instagram TomasElectric. 

 

Sectiunea IV. Dreptul de participare 

IV.1. Poate participa la Concurs orice persoana fizica cu domiciliul sau cu resedinta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului, care detine un cont de Facebook sau de Instagram. 

La Concurs NU au dreptul sa participe: 

- angajatii S.C. TOMAS BICICLETE SHOP S.R.L. si persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societatea anterior mentionata, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora;  

- angajatii agentiilor colaboratoare in derularea prezentului Concurs, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora. 

IV.2. Participarea la acesta Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial. 

IV.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul Oficial sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe. 

IV.4. Termenii si conditiile prevazuti in prezentul Regulament Oficial (“Regulament Oficial”) pentru desfasurarea Concursului sunt obligatorii pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Oficial sau de a suspenda sau intrerupe Concursul, fara drept de compensare, orice modificare, suspendare sau intrerupere urmand a se comunica in prealabil pe paginile de Facebook si Instagram TomasElectric. 

IV.5. Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarui Participant pe site-ul tomaselectric.ro 

 

Sectiunea V. Modalitatea de desfasurare a Concursului 

V.1. Pentru a se putea inscrie valabil in Concurs, fiecare Participant trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ: 

 • Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit Sectiunii IV de mai sus; 
 • Inscrierea se va face exclusiv pe durata Concursului mentionata la Sectiunea III de mai sus; 
 • Participantul trebuie sa raspunda printr-un comentariu la postarea de Concurs. 
 • Participantul trebuie sa aprecieze postarea care corespunde pentru Concurs. 

V.2. Vor fi considerate valabil inscrise in Concurs inscrierile efectuate pana la data de 12.05.2024 ora 23.59. Dupa aceasta data inscrierile nu se vor lua in considerare. Inscrierile care vor contine un limbaj indecent, cu expresii obscene si/sau licentioase si care nu respecta cerinta descrisa in prezentul Regulament Oficial, vor fi anulate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice inscriere care nu respecta prevederile prezentului Regulament Oficial. 

 

Sectiunea VI. Desemnarea castigatorilor si acordarea produselor 

VI.1. Va fi desemnat drept castigator un singur participant, prin platforma Comment Picker. 

VI.2. In cadrul Concursului se va acorda un premiu unicului castigator, premiul constand in SCUTER ELECTRIC / BICICLETA ELECTRICA VOLTA cu pedale 220W. 

VI.3. Participantii desemnati castigatori nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului oferit in cadrul acestul Concurs sau schimbarea parametrilor acestuia. 

VI.4. Premiile revin numai Participantilor desemnati castigatori si nu pot fi transmise unor terte persoane. 

 

Sectiunea VII. Publicarea castigatorilor. Validarea castigatorilor. Intrarea Castigatorilor in posesia produselor oferite spre testare. 

VII.1. Va fi extrasa o persoana castigatoare, si anuntata pe 13 mai, printr-un comentariu la postarea de Concurs. Pentru validarea premiului, castigatorii trebuie sa transmita mesaj privat pentru a afla cum intra in posesia premiului. 

VII.2. Organizatorul va anula acordarea premiului daca mesajul solicitat nu este comunicat in termenul de 72 de ore. 

VII.3. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa declare si sa vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru produsele acordate, in cazul in care valoarea acestora depaseste suma de 600 lei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura, in legatura cu produsele acordate revin in exclusivitate Participantilor validati drept castigatori. 

VII.7. Odata ce serviciul este realizat, Organizatorul este liberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament Oficial. 

 

Sectiunea VIII. Protectia datelor cu caracter personal 

VIII.1. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (,,GDPR”) pe durata Concursului si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la prezenta Concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. 

VIII.2. Datele personale colectate vor fi folosite in scopul aratat la Sectiunea II din acest Regulament Oficial, respectiv inscrierea participantilor la Concurs si acordarea serviciilor, plus in scopuri de marketing. Participarea dumneavoastra Concurs este voluntara si are ca temei legal consimtamantul dumneavoastra, manifestat prin comentariu la postarea de Concurs de pe paginile de Facebook sau Instagram TomasElectric. 

VIII.3. Nu vom publica pe site-ul nostru web fotografia sau alte date cu caracter personal ale castigatorilor Concursului, cu exceptia numelui si a premiului castigat, in conformitate cu prevederile legale din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata. 

VIII.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastra personale pe intreaga durata a Concursului, precum si pentru o perioada de 3 ani de la data desemnarii castigatorilor. 

VIII.5. S.C. TOMAS BICICLETE SHOP S.R.L., in calitate de organizator si utilizator a serviciilor online, nu colecteaza si nu obtine informatii referitoare la continutul datelor publicate pe Meta si la utilizarea acestora de catre Meta. Prin inscrierea in Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Meta. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati politica de confidentialitate la adresa https://www.facebook.com/policy.php. 

VIII.6. In temeiul dispozitiilor legale, beneficiati de urmatoarele drepturi in legatura cu datele dumneavoastra personale : 

 • Dreptul de acces la datele personale si de a solicita o copie a acestora; 
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete; 
 • Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal prelucrate care va privesc, in masura posibilului si in conformitate cu legile aplicabile; 
 • Dreptul de a va retrage, in orice moment, consimtamantul acordat pentru aceasta prelucrare, fara a fi afectata legitimitatea prelucrarii inainte de data retragerii consimtamantului; 
 • Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii, in cazul in care se contesta exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrarii; 
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata (creare de profiluri); 
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele obsevate intr-un format structurat si de a solicita transferul lor direct catre alt operator; 
 • Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii datelor cu Caracter Personal. 

VIII.8. Pentru exercitarea acestor drepturi Participantii se pot adresa cu o cerere scrisa datata si semnata catre S.C. TOMAS BICICLETE SHOP S.R.L. RO34729684 | J29/951/2015 Ploiesti, Str. Bibescu Voda Nr. 2bis, scara A, etaj 2, apt 5, judetul Prahova. 

Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal poate fi contactata la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30. 

In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. 

 

Sectiunea IX. Litigii 

IX.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului. 

 

Sectiunea X. Diverse 

In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorilor, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.  

 

ORGANIZATOR, 

S.C. TOMAS BICICLETE SHOP S.R.L.  

Administrator CĂTĂLINA TOMA